Ceník

Ceny revizí el. spotřebičů, ručního nářadí, strojů a hromosvodů   

 

Aktualizace 01.11.2021

 
 
  • Provedené výkony jsou fakturovány v souladu s vyhl. 526/90 Sb. na základě smluvní ceny podle obsahu zakázky a soupisu provedených prací podle ceníku platného od 01.11.2021
  • Znalecké posudky jsou fakturovány v souladu s vyhl. 432/2002 Sb.
  • Náklady na cestovné jsou fakturovány ve smyslu vyhl. FMPSV 119/92 Sb.
  • Předběžnou cenu revize el. zařízení (elektroinstalace) nelze stanovit paušálně.
  • Předpokládanou cenu lze stanovit na základě předložené elektrotechnické dokumentace nebo předchozí revize revidovaného el. zařízení
 
 

Revize hromosvodní ochrany 

- 1 svod = 500,00 Kč;    2 - 5 svodů 1 ks = 350,00 Kč  6 a více svodů 

 

1 svod

  

   250,00 Kč

Revize el. spotřebiče nepřipevněného drženého v ruce + el. ruční nářadí 

1 ks

      63,00 Kč

Revize el. spotřebiče nepřipevněného

1 ks

      63,00 Kč 

Revize el. spotřebiče připevněného 

1 ks

    200,00 Kč

Revize el. zařízení pracovního stroje

1 ks

    500,00 Kč 

Revize el. zařízení rodinný dům / byt                                                     

1 ks

  1000,00 - 2000,00 Kč

Revize el. přípojky

1 ks

  1200,00 Kč 

Náklady na cestovné (v rámci města Šumperk - paušál 50,00 Kč)

1 km

     12,00 Kč                            

 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

 

1svod

  200,00  Kč

Revize el. spotřebiče nepřipevněného drženého v ruce + el. ruční nářadí 

1 ks

    62,00  Kč

Revize el. spotřebiče nepřipevněného

1 ks

    62,00  Kč 

Revize el. spotřebiče připevněného 

1 ks

  200,00  Kč

Revize el. zařízení pracovního stroje

1 ks

  400,00  Kč 

Revize svářecího agregátu

1 ks

  350,00 kč

Revize el. zařízení rodinný dům / byt                                                     

1 ks

 1000,00 - 2000,00 Kč

Revize el. přípojky

1 ks

   820,00  Kč 

Náklady na cestovné (v rámci města Šumperk není cestovné účtováno)

1 km

       8,00 Kč