Vyhl.50/78 Sb.

  • Lektoři naší fy nabízí přípravu a přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle vyhlášky ČBU a ČÚBP č. 50/78 Sb. §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
  • Odborná přednáška probíhá v souladu s platnýmí zákony a ČSN oboru elektrotechniky bez omezení prostředí
  • Rozsah školení je jednodenní, včetně závěrečných zkoušek
  • Zkoušky elektrotechniků se skládají z testů a ústní zkoušky
  • Absolvent kurzu po složení zkoušky obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení do i nad 1000V AC a do i nad 1500V DC 
 

   

Školení vyhl. 50/78 Sb., včetně přezkoušení

Místo konání : Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo) 78701 Šumperk, Pokorny-ENS, 3. patro

Telefon : 583 213 993

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz                                                     

  Přihláška - ens Vyhl. 50-78 Sb..pdf   - lze stáhnout

 Podklady pro přípravu ke zkouškám Vám budou zaslány obratem po přijetí Vaší přihlášky, na Váš e-mail

 
 

 

Termíny  školení                                            Cena kurzu včetně zkoušky a osvědčení - 1 osoba
                                                                          777,00 Kč bez DPH, 940,00 Kč s DPH
                                     
                                  
Pondělí 15.04.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno        Úhrada školení
Pondělí 13.05.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno       po přijetí Vámi zaslané přihlášky,Vám bude obratem  
Pondělí 24.06.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno       vystavena a zaslána faktura, kterou uhradíte 
Pondělí 23.09.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno       převodem na náš účet  č. 1900115369/0800, 
Pondělí 21.10.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno       var. symbol - č. faktury, popř. v den konání kurzu 
Pondělí 25.11.2019     08.00 - 15.30  hod. obsazeno        v hotovosti do pokladny
 
 
 
 
 

Naskenovanou kopii vyplněné přihlášky doručte nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu  e-mailem na adresu skoleni@pokorny-ens.cz (originál přihlášky předáte v den zahájení kurzu společně s kopií o dosaženém odborném vzdělání) nebo originál přihlášky a kopii o dosaženém odborném vzdělání poštou na adresu                  Dr. E. Beneše 2871/5, 78701 Šumperk.