Vyhl.50/78 Sb.

  • Lektoři naší fy nabízí přípravu a přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle vyhlášky ČBU a ČÚBP č. 50/78 Sb. §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
  • Odborná přednáška probíhá v souladu s platnýmí zákony a ČSN oboru elektrotechniky bez omezení prostředí
  • Rozsah školení je jednodenní, včetně závěrečných zkoušek
  • Zkoušky elektrotechniků se skládají z testů a ústní zkoušky
  • Absolvent kurzu po složení zkoušky obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení do i nad 1000V AC a do i nad 1500V DC 
 

   

Školení vyhl. 50/78 Sb. (§§ 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,10 ,11), včetně přezkoušení

Podrobnosti > viz odkaz Školení

Místo konání : Pokorný-ENS, Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo), Šumperk, 3. patro

Telefon : 583 213 993

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz