NV č. 194/2022 Sb. v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb.

  • Lektoři naší fy nabízí přípravu a přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle        zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb. §§ 4, 6, 7
  • Odborná přednáška probíhá v souladu s platnýmí zákony a ČSN oboru elektrotechniky bez omezení prostředí
  • Rozsah školení je jednodenní, včetně závěrečných zkoušek
  • Zkoušky elektrotechniků se skládají z testů a ústní zkoušky
  • Absolvent kurzu po složení zkoušky obdrží doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a protokol o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu E1A, E2A, E3A, E1B, E2B, E3B
 

   

Školení podle NV č. 194/2022 Sb. (§§ 4, 6, 7), včetně přezkoušení v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb.

 
 

§ 4 - Osoba poučená

 

§ 6 - Elektrotechnik > osoba znalá pro samostatnou činnost - podle § 5 odst. 1 a), absolventi oboru elektro bez 

        praxe - podle § 6 odst. 2, vědečtí  pracovníci - podle § 6 odst. 8 a), učitelé - podle  § 6 odst. 8 b)

 

Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s § 349 odst. 1 zákoníku práce. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

 

§ 7 - Vedoucí elektrotechnik > řízení činnosti (vč. dodavatelského způsobu), řízení provozu, projektanti VTZ 

        podle § 7 odst. 1, absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky pracující jako asistenti 

        v laboratořích škol všech stupňů - podle § 7 odst. 8 

 

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí
 

a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 k NV č. 190/2022 Sb., jako E2A a E3A,

b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 k NV č. 190/2022 Sb., jako E1A, E2B a E3B, a

c) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem, příloha č. 3 k NV č. 190/2022 Sb., jako E1B.

 

 

Podrobnosti > viz odkaz Školení

Místo konání : Pokorný-ENS, Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo), Šumperk, 3. patro

Telefon : 583 213 993

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz