Vnější vlivy

  • Protokol vnějších vlivů (prostředí ve kterém elektrické zařízení působí na okolní prostředí nebo naopak) je nedílnou součástí revize elektrického zařízení (elektroinstalace).
  • Protokol vnějších vlivů je provozovatel zodpovídající za elektrické zařízení povinen za účelem provedení revize předložit reviznímu technikovi.
  • Revidované elektrické zařízení nemůže revizní technik bez protokolu vnějších vlivů zodpovědně provést.
  • Naše fy nabízí výpomoc při stanovování vnějších vlivů, včetně prostorů s nebezpečím výbuchu v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 60079-10-1 ed.2, ČSN EN 60079-31 ed.2, ČSN EN 60079-17 ed.4.