Revize - domácnosti                                                  

Elektroinstalace a hromosvody

 

Výchozí revize 

 • Před uvedením do provozu nové nebo po rekonstrukci ele ktroinstalace a hromosvodů, je nutno podrobit elektroinstalaci nebo hromosvody první Výchozí revizi, za účelem předání díla a uvedení elektroinstalace nebo hromosvodů do bezpečného provozu.

 

Periodické revize 

 • Periodická (pravidelná) revize elektroinstalace nebo hromosvodů následuje po výchozí revizi v pravidelných intervalech. Objekty občanské výstavby podléhají ve většině případů periodickým revizím elektroinstalací a hromosvodů v průběhu 4-tého a 5-tého kalendářního roku.  

 

Výchozím a periodickým revizím elektroinstalací a hromosvodů podléhají :

 • Rodinné domy
 • Bytové jednotky
 • Zahradní domky
 • Garáže
 • Chaty
 • a další objekty občanské výstavby

 

 

Přípojky veřejného rozvodu NN (elektroměry, HDO + hlavní jištění)

 
 • Přípojky pro odběrná místa (elektroměry) podléhají při změnách sazeb, změnách hl. jištění nebo před novým připojením k veřejnému rozvodu NN (400V/230V) revizi odběrného místa.

 

Elektrické spotřebiče

 

Nepřipevněné, držené v ruce 

 • Elektrické nepřipevněné spotřebiče držené v ruce v domácnostech, internátech, kolejích a pod. podléhají opakovaným zkouškám a  periodickým revizím. Jedná se např. o fén, kulmu, žehličku apod. Mezi elektrické spotřebiče nepřipevněné, držené v ruce patří také elektrické pracovní nářadí, tzv. ruční nářadí. Např. vrtačka, elektrický hoblík, přímočará pilka a pod. Elektrické spotřebiče podléhají ve většině případů opakovaným zkouškám za 12 měsíců a periodickým revizím za 48 měsíců. 

 

Nepřipevněné

 • Revize elektrických nepřipevněných spotřebičů jsou revize elektrických spotřebičů v domácnosti, např. pračka, mikrovlnná trouba, lednice, počítač, televizor apod.  Elektrické spotřebiče podléhají ve většině případů opakovaným zkouškám za 24 měsíců a periodickým revizím za 96 měsíců.