Znalecké posudky - obor elektrotechnika

Ilustrační fotografie 

  • Znalecké posudky provádíme se specializací > revize elektrického zařízení
  • Jedná se o zkoumání příčin poruch elektrického zařízení s případnou následnou škodou na hmotném majetku nebo úrazu elektrickým proudem.
  • V případě nekvalitně provedené elektroinstalace nebo použitého nekvalitního elektromateriálu objektivně posoudíme skutečný stav předmětné elektroinstalace, včetně použitého elektromateriálu.
  • Zpracování znaleckých posudků oboru elektrotechnika je provedeno v souladu s platnými zákony a ČSN (Českými státními normami). 
  • Za účelem ověření odběru elektrické energie posoudíme relevanci odběru elektrické energie s výpočtem reálného odběru elektrické energie na základě zjištěného instalovaného příkonu elektrických spotřebičů na předmětném odběrném místě.