Vyhl.50/78 Sb.

  • Lektoři naší fy nabízí přípravu a přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle vyhlášky ČBU a ČÚBP č. 50/78 Sb. §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

  • Odborná přednáška probíhá v souladu s platnýmí zákony a ČSN oboru elektrotechniky bez omezení prostředí

  • Rozsah školení je jednodenní, včetně závěrečných zkoušek

  • Zkoušky elektrotechniků se skládají z testů a ústní zkoušky

  • Absolvent kurzu po složení zkoušky obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení do i nad 1000V AC a do i nad 1500V DC   

 
 
 
 

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen kvalifikace) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektováním elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem

 

Kvalifikace pracovníků

 
§  4 - Pracovníci poučení
 
§  5 - Pracovníci znalí
 
§  6 - Pracovníci pro samostatnou činnost
 
§  7 - Pracovníci pro řízení činnosti
 
§  8 - Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
 
§10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
 
§11 - Kvalifikace ve zvláštních případech (učitelé)