NV 194/2022 Sb.

  • Lektoři naší fy nabízí přípravu a přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle NV 194/2022 Sb. §§  4, 6, 7

  • Odborná přednáška probíhá v souladu s platnýmí zákony a ČSN oboru elektrotechniky bez omezení prostředí

  • Rozsah školení je jednodenní, včetně závěrečných zkoušek

  • Zkoušky elektrotechniků se skládají z testů a ústní zkoušky

  • Absolvent kurzu po složení zkoušky obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení do i nad 1000V AC a do i nad 1500V DC   

 
 
 
 

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen kvalifikace) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektováním elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem

 

Kvalifikace pracovníků

 
§  4 - Pracovníci poučení
 
§  6 - Elektrotechnik - samostatná činnost, učitelé, vědečtí pracovníci, začínající pracovníci bez praxe 
 
§  7 - Vedoucí elektrotechnik - řízení činnosti, řízení činnosti dodavatelským způsobem (OSVČ), řízení provozu 
          a projektování VTZ