Firmy, podnikatelé, veřejná správa

Periodické revize elektroinstalací a hromosvodů pro podnikatele, firmy a veřejnou správu

 
  • Periodické, mimořádné a výchozí revize elektrického zařízení NN v souladu s ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 60079-17 ed.4, bez omezení prostředí
  • Sledování termínů jednotlivých periodických revizí el. zařízení v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN EN 60079-10-1 ed.2, NV č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
  • Periodické, mimořádné a výchozí revize hromosvodů v souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed.2 bez omezení prostředí
  • Sledování termínů jednotlivých periodických revizí hromosvodů v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, NV č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
  • Opakované zkoušky a periodické revize el. spotřebičů držených v ruce, připevněných a nepřipevněných v souladu s ČSN 33 1600 ed.2, Z1, Z2, ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699
  • Sledování termínů opakovaných zkoušek a periodických revizí el. spotřebičů v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed.2, Z1, Z2, ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699 
  • Opakované zkoušky a periodické revize el. ručního nářadí v souladu s ČSN 33 1600 ed.2, Z1, Z2, ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699