Školení podle NV č. 194/2022 Sb. (§§ 6, 7), včetně přezkoušení v souladu se zákonem č. 250/2022 Sb.

 

Místo konání : Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo) 78701 Šumperk, Pokorny-ENS, 3. patro

 
Telefon : 583 213 993
 

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz                                                  

 

Přihláška -  NV č. 194/2022 Sb.pdf  - lze stáhnout          

 

Legenda k vyplnění přihlášky:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení

Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:

a) elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí E1

b) elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí E2

c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E3

II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:

a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu A

b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [§ 4 odst. 1 písm. b)] B

 

Přihlášky zasílejte emailem, co nejdříve ( i bez potvrzení od lékaře), kvůli rezervaci místa ve Vámi vybraném kurzu.

 

Originál přihlášky potvrzený lékařem, stačí přinést v den konání kurzu.

 

Podklady pro přípravu ke zkouškám Vám budou zaslány, po přijetí Vaší přihlášky, na Váš e-mai, začátkem měsíce ve kterém se koná Váš kurz. 

 
 
Cena kurzu včetně zkoušky, dokladu o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a protokolu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu E1A, E2A, E3A, E1B, E2B, E3B - 1 osoba  =   1000,- Kč bez DPH;  1210,- Kč s DPH 21%
                          
                                
Termíny školení  na rok 2023                                       Úhrada školení   
Pondělí 30.01.2023  08.00 - 15.30 hod. obsazeno      po zaslání  přihlášky, Vám bude emailem 
Pondělí 27.02.2023  08.00 - 15.30 hod. obsazeno      potvzeno její přijetí a zaslána faktura,  
Pondělí 27.03.2023  08.00 - 15.30 hod. obsazeno      kterou uhradíte převodem na náš účet        
Pondělí 24.04.2023  08.00 - 15.30 hod. obsazeno      č.1900115369/0800, var. symbol- č. faktury 
Pondělí 22.05.2023  08.00 - 15.30 hod. obsazeno      popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny
Pondělí 19.06.2023  08.00 - 15.30 hod. 
 
Naskenovanou kopii vyplněné přihlášky doručte nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu e-mailem na adresu skoleni@pokorny-ens.cz (originál přihlášky předáte v den zahájení kurzu společně s kopií o dosaženém odborném vzdělání / profesní kvalifikaci) nebo originál přihlášky a kopii o dosaženém odborném vzdělání / profesní kvalifikaci poštou na adresu  Dr. E. Beneše 2871/5, 78701 Šumperk