Školení vyhl. 50/78 Sb. (§§ 5, 6, 7, 8, 10, 11), včetně přezkoušení

 
 

Místo konání : Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo) 78701 Šumperk, Pokorny-ENS, 3. patro

 
Telefon : 583 213 993
 

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz                                                  

Přihláška - ens Vyhl. 50-78 Sb..pdf - lze stáhnout          

Přihlášky zasílejte emailem, co nejdříve ( i bez potvrzení od lékaře), kvůli rezervaci místa ve Vámi vybraném kurzu.  

Originál přihlášky potvrzený lékařem, stačí přinést v den konání kurzu.

Podklady pro přípravu ke zkouškám Vám budou zaslány, po přijetí Vaší přihlášky, na Váš e-mai, začátkem měsíce ve kterém se koná Váš kurz. 

 
 
 
Cena kurzu včetně zkoušky a osvědčení - 1 osoba
886,- Kč bez DPH, (1072,- Kč včetně  DPH )
                           
                                
Termíny školení  na rok 2022                                      Úhrada školení   
Pondělí 17.01.2022  08.00 - 15.30 hod. obsazeno    po zaslání  přihlášky, Vám bude emailem potvrzeno
Pondělí 14.02.2022  08.00 - 15.30 hod. obsazeno    její přijetí a zaslána faktura, kterou uhradíte 
Pondělí 14.03.2022  08.00 - 15.30 hod. obsazeno    převodem na náš účet č. 1900115369/0800       
Pondělí 11.04.2022  08.00 - 15.30 hod. obsazeno    var. symbol - č. faktury 
Pondělí 25.04.2022  08.00 - 15.30 hod. obsazeno    popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny
Pondělí 16.05.2022  08.00 - 15.30 hod.
Pondělí 13.06.2022  08.00 - 15.30 hod.  
 
 
 
Naskenovanou kopii vyplněné přihlášky doručte nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu e-mailem na adresu skoleni@pokorny-ens.cz (originál přihlášky předáte v den zahájení kurzu společně s kopií o dosaženém odborném vzdělání) nebo originál přihlášky a kopii o dosaženém odborném vzdělání poštou na adresu               Dr. E. Beneše 2871/5, 78701 Šumperk