Školení vyhl. 50/78 Sb. (§§ 5, 6, 7, 8, 10, 11), včetně přezkoušení

 
 

Místo konání : Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo) 78701 Šumperk, Pokorny-ENS, 3. patro

 
Telefon : 583 213 993
 

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz                                                  

Přihláška - ens Vyhl. 50-78 Sb..pdf - lze stáhnout          

Podklady pro přípravu ke zkouškám Vám budou zaslány obratem po přijetí Vaší přihlášky, na Váš e-mail.

 
 
 
                                                                                     Cena kurzu včetně zkoušky a osvědčení - 1 osoba
                                                                                     826,00 Kč bez DPH, 999,00 Kč s DPH    
                           
                                
Termíny školení                                                             Úhrada školení   
                                                                                      po přijetí zaslané přihlášky, Vám bude emailem
Pondělí 21.09.2020   08.00 - 15.30  hod. obsazeno      potvzeno přijetí a zaslána faktura, kterou uhradíte 
Pondělí 19.10.2020   08.00 - 15.30  hod.                       převodem na náš účet č. 1900115369/0800       
Pondělí 23.11.2020   08.00 - 15.30  hod.                       var. symbol - č. faktury 
                                                                                      popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny
 
 
 
 
 
Naskenovanou kopii vyplněné přihlášky doručte nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu e-mailem na adresu skoleni@pokorny-ens.cz (originál přihlášky předáte v den zahájení kurzu společně s kopií o dosaženém odborném vzdělání) nebo originál přihlášky a kopii o dosaženém odborném vzdělání poštou na adresu                  Dr. E. Beneše 2871/5, 78701 Šumperk