Školení vyhl. 50/78 Sb. (§§ 5, 6, 7, 8, 10, 11), včetně přezkoušení

 
 

Místo konání : Dr. E. Beneše 2871/5 (Obchodní Korzo) 78701 Šumperk, Pokorny-ENS, 3. patro

 
Telefon : 583 213 993
 

Mobil   : 730 897 711            Alena Sojková                                 

Mobil   : 603 848 220            Stanislav Pokorný                          

Mobil   : 603 848 221            Petr Janda                                      

E-mail : skoleni@pokorny-ens.cz , sojkova@pokorny-ens.cz                                                  

Přihláška - ens Vyhl. 50-78 Sb..pdf - lze stáhnout          

Podklady pro přípravu ke zkouškám Vám budou zaslány obratem po přijetí Vaší přihlášky, na Váš e-mail.

 
 
 
                                                                            Cena kurzu včetně zkoušky a osvědčení - 1 osoba
                                                                                       826,00 Kč bez DPH, 999,00 Kč s DPH    
                           
Termíny školení                                     
Pondělí 27.01.2020     08.00 - 15.30  hod. obsazeno     Úhrada školení    
Pondělí 24.02.2020     08.00 - 15.30  hod. obsazeno     po přijetí Vámi za slané přihlášky, Vám bude emailem
Pondělí 30.03.2020     08.00 - 15.30  hod. obsazeno     potvzeno přijetí a zaslána faktura, kterou uhradíte 
Pondělí 20.04.2020     08.00 - 15.30  hod. obsazeno     převodem na náš účet č. 1900115369/0800       
Pondělí 27.04.2020     08.00 - 15.30  hod. obsazeno      var. symbol - č. faktury   
Pondělí 25.05.2020     08.00 - 15.30  hod.                       popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny
Pondělí 22.06.2020     08.00 - 15.30  hod.
 
 
 
 
Naskenovanou kopii vyplněné přihlášky doručte nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu e-mailem na adresu skoleni@pokorny-ens.cz (originál přihlášky předáte v den zahájení kurzu společně s kopií o dosaženém odborném vzdělání) nebo originál přihlášky a kopii o dosaženém odborném vzdělání poštou na adresu                  Dr. E. Beneše 2871/5, 78701 Šumperk