Přihláška - §4.pdf (710444)Školení vyhl. 50/78 Sb. § 4, ČSN EN 50110-1 ed.3, čl.6.4., příloha A - pracovníci poučení

Proškolení pracovníků, kteří v rozsahu své činnosti konají práce na el. zařízení popř. jeho částech, bez napětí a v blízkosti napětí.

 

V případě zájmu nás kontaktujte emailem  nebo telefonicky  

E-mail:  skoleni@pokorny-ens.cz, sojkova@pokorny- ens.cz

Telefon: 603848220

              730897711

 

Přihláška - ens Vyhl. 50-78 Sb..pdf - lze stáhnout

 
 
                                                                           Cena kurzu včetně ověření znalostí a zápis - 1 osoba
                                                                                           400 Kč bez DPH, 484 Kč včetně DPH    
 
 
Termíny školení                                                  Úhrada školení
Pondělí  13.09.2021     08.00 - 10.30  hod.         po přijetí Vámi zaslané přihlášky, Vám bude emailem  
                                                                           potvzeno přijetí a zaslána faktura, kterou uhradíte 
                                                                                 převodem na náš účet č. 1900115369/0800       
                                                                                var. symbol - č. faktury   
                                                                           popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny