Přihláška - §4.pdf

Školení podle NV č. 194/2022 Sb. § 4 v souladu se zák. č. 250/2021 Sb. a ČSN EN 50110-1 ed.3, čl.6.4., příloha A - osoby poučené

 

Proškolení pracovníků, kteří v rozsahu své činnosti konají práce na el. zařízení popř. jeho částech, bez napětí a v blízkosti napětí.

 

V případě zájmu nás kontaktujte emailem  nebo telefonicky  

 

E-mail:  skoleni@pokorny-ens.cz, sojkova@pokorny- ens.cz

Telefon: +420603848220

              +420730897711

 

Přihláška - NV č. 194/2022. pdf - lze stáhnout

 
 
Cena kurzu včetně ověření znalostí a zápis - 1 osoba  =   500,- Kč bez DPH;  605,- Kč s DPH 21%
                                                                                                  
 
 
Termíny školení                                                 Úhrada školení
                                                                           po přijetí Vámi zaslané přihlášky, Vám bude emailem  
                                                                           potvzeno přijetí a zaslána faktura, kterou uhradíte 
                                                                                 převodem na náš účet č. 1900115369/0800       
                                                                                var. symbol - č. faktury   
                                                                           popř. v den konání kurzu v hotovosti do pokladny